Uncategorized

Historia 1 BT

Witam Kochani!

Rozpoczynamy naukę historii na odległość!

Poniżej podaję materiały do rozdziału VI- POLSKA W X-XIII WIEKU

Tematy:
1. Kryzys i odbudowa monarchii wczesnopiastowskiej.
2. Państwo polskie w dobie rozbicia dzielnicowego.
3. Przemiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich w XII-XIII.

Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku na s. 232-262 oraz na stronach:

1. https://epodreczniki.pl/a/polska-po-smierci-boleslawa-chrobrego/D6GxGe4Jq

2. https://www.e-historia.com.pl/62-podrecznik-do-nauki-historii/sredniowiecze/429-3-4

3. https://www.youtube.com/watch?v=6GOc7BHTEaQ&feature=emb_title

4. https://www.e-historia.com.pl/33-notatki-z-historii/notatki-z-historii-zakres-rozszerzony/sredniowiecze/759-2-08-rozbicie-dzielnicowe-w-polsce

W oparciu o podany materiał proszę:

1.  opisać , na czym polegał kryzys państwa piastowskiego po śmierci Bolesława Chrobrego

2. przepisać informacje podane w pliku-  Testament Krzywoustego

3. wykonać kartę pracy – Rozbicie dzielnicowe-Karta Pracy, możecie ją wydrukować lub skopiować ręcznie

4.  opisać w zeszytach przedmiotowych proces lokacji miast na ziemiach polskich na prawie niemieckim.

Zachęcam do wykonania tych zadań, ponieważ zechcę je ocenić. Dlatego poproszę o przesłanie zdjęć notatek, karty pracy oraz opisów. (najlepiej jeżeli wszystkie prace zostaną przesłane w jednej wiadomości).

Panowie! Pamiętam, że mamy jeszcze do napisania zaległy sprawdzian. On nam  nie przepada i będziemy musieli znaleźć jakieś rozwiązanie. Myślę o interaktywnym teście. Dlatego poproszę o informację nt Waszych możliwości technicznych. Czy każdy ma dostęp do internetu i w określonym czasie będzie mógł z niego skorzystać? Ja też muszę nabyć pewne umiejętności w tym zakresie.

W razie pytań, wątpliwości czy problemów proszę o kontakt na messengerze. Prace poproszę przesłać na adres zelaga@wp.pl do 03.04.2020r (piątek).

Życzę powodzenia i sukcesów!

Pozdrawiam!

Agnieszka Żelazowska

 

 

Pozdrawiam

A.Żelazowska