Uncategorized

Historia 1 BT

19. 06. 2020r.

TEMAT: Analiza materiałów źródłowych.

Czas realizacji – 2 godziny lekcyjne

Na 2 dzisiejszych lekcjach będziemy doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem, analizy materiałów źródłowych oraz myślenia przyczynowo-skutkowego i wnioskowania.

Na początek kilka informacji przypominających czym są źródła historyczne i jakie mają  one znaczenie.

W edukacji obywatelskiej, która dostarcza uczniom wiedzy o otaczającym ich życiu oraz ma na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętności umożliwiające mu funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie, pojęcie źródła jest rozumiane i stosowane jako „wszelka informacja wraz jej nośnikiem (tekstem z dzieł klasyka, gazetą, filmem video itp.) stosowana podczas zajęć z uczniami”.

“W dzisiejszych czasach, kiedy to środki masowego przekazu czynią młodzież i dorosłych biernymi odbiorcami manipulowanej (…) informacji, szczególnie ważne jest, by uczeń potrafił krytycznie analizować i wartościować źródła…”

D. J. Steel, L. Taylor, Family History in Schools, London, 1  973, s. 2.

Ponieważ najistotniejszym elementem metody badawczej historii jest wnioskowanie ze źródeł, pokolenia historyków wypracowały rozliczne klasyfikacje źródeł, ustanowiły wzory rozumowania i procedury, dzięki którym potrafimy je gromadzić, oceniać przydatność, dokonywać wyboru, analizować i weryfikować. Większość tych umiejętności nauczyciel powinien ćwiczyć i wykorzystywać na lekcjach edukacji obywatelskiej.

Najprostsza klasyfikacja źródeł – to podział na źródła pisane i niepisane.

podział źródeł historycznych

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE DO PRACY ZE ŹRÓDŁAMI PISANYMI:

  1. Zanim przystąpisz do lektury źródła, zapoznaj się  z okolicznościami wydania dokumentu na tyle szczegółowo, żeby wiedzieć, kto, gdzie i kiedy dokument napisał/wydał.
  2. Dokładnie i powoli przeczytaj tekst. Przeczytaj go nawet dwu lub trzykrotnie. Spróbuj przy użyciu dostępnych źródeł wyjaśniać na bieżąco trudne lub niezrozumiałe słowa.
  3. Ustal kto, gdzie i kiedy stworzył tekst.

Bardzo proszę abyście zapoznali się z materiałami umieszczonymi poniżej. Wszyscy czytacie je uważnie i próbujecie odpowiedzieć na pytania pod tekstami. Osoby zainteresowane przesyłają mi odpowiedzi na pytania w formie pisemnej jako prace dodatkową dla chętnych

Tekst  źródłowy nr 1 – Akt lokacyjny Lublina 

Tekst źródłowy nr 2 – Krucjaty

Tekst źródłowy nr 3 – Bitwa pod Płowcami 

Tekst źródłowy nr 4 – Kazimierz Wielki 

Tekst źródłowy nr 5 – Paweł Włodkowic 

Wszelkie pytania i informacje zwrotne proszę kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam!

Agnieszka Żelazowska