Uncategorized

Historia 1 BT

05. 06. 2020r.

TEMAT: Kultura średniowiecznej Polski.

Na lekcji omówiona zostanie sztuka gotycka i romańska oraz wpływ kościoła na kształtowanie się kultury średniowiecznej. Poznacie twórców polskiego średniowiecza i ich dzieła.

 

Zagadnienia do lekcji- podręcznik str. 327-334

I. Polska w kręgu kultury łacińskiej

1. Architektura sakralna

2. Piśmiennictwo łacińskie

3. Kształtowanie przez doktrynę chrześcijańską obyczajowości

4. Rozwój sieci parafialnej

5. Ośrodki życia kulturalnego

a) zakony : benedyktyni, cystersi, franciszkanie, dominikanie

b) siedziby biskupstw

c) dwory monarsze

d) oświata:  szkoły zakonne, szkoły katedralne, szkoły parafialne

II. Średniowieczna literatura polska

1. Narodziny historiografii polskiej

a. Roczniki sporządzane na księgach paschalnych- Rocznik świętokrzyski dawny

b. Najstarsze kroniki

2. Literatura polska w późnym średniowieczu

a. główne gatunki literackie:

– żywoty świętych

– kazania

– zbiory pieśni

– modlitewniki

b. Jan Długosz – Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego

III. Znaczenie Akademii Krakowskiej

1. Założenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza III Wielkiego – 1364 r.

2. Wznowienie działalności akademii w 1400 r. dzięki fundacji królowej Jadwigi – Uniwersytet Jagielloński

3. Najwybitniejsi absolwenci

a. Mikołaj Kopernik

b. Stanisław ze Skarbimierza

c. Paweł Włodkowic

IV. Sztuka romańska i gotycka w Polsce

Przeczytaj!  Wkład Polski w kulturę średniowiecza

Zapoznajcie się proszę z podsumowaniem lekcji na podstawie filmu! 

Zadania do realizacji po dzisiejszej lekcji:

  1. Proszę jako pracę domową wypisać autorów średniowiecznych kronik w Polsce.
  2. Dla chętnych: na podstawie prezentacji proszę opisać Ołtarz w Kościele Mariackim w Krakowie jako przykład średniowiecznego gotyku w Polsce. Kultura późnego średniowiecza

Wszelkie pytania i informacje zwrotne proszę kierować poprzez komunikator, e-dziennik lub e-mail zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam!

Agnieszka Żelazowska