Uncategorized

Historia 1 BT

15. 05. 2020r.

TEMAT: Lekcja powtórzeniowa: Polska w XIV‒XV wieku.

Celem lekcji będzie usystematyzowanie wiedzy z działu VII aby przygotować się do sprawdzianu w dniu 22. 05. 2020r.

Zachęcam do wykorzystania materiałów zawartych w prezentacji:

Polska w XIV-XV wieku

Zagadnienia do powtórzenia: kl.1 Polska w XIV-XV w.-zagadnienia do sprawdzianu

 1. 1.Pierwsze koronacje królewskie XIII/XIV w.
 2. 1. 2. Rządy Władysława Łokietka
 • utrata Pomorza Gdańskiego
 • koronacja królewska Władysława i jej znaczenie
 • wojna z Krzyżakami
 1. 3. Panowanie Kazimierza Wielkiego
 •  pokój wieczysty w Kaliszu
 • Podbój Rusi Halickiej
 • Statuty prawne
 • Zjazd monarchów
 • Utworzenie Akademii Krakowskiej
 1. 4. Andegawenowie na tronie polskim
 • przywilej w Koszycach i jego znaczenie
 • rządy królowej Jadwigi
 1. 5. Pierwsi Jagiellonowie na tronie polskim
 • unia w Krewie i jej skutki
 • wielka wojna z Zakonem
 • przywileje szlacheckie Władysława Jagiełły
 • wojna 13-letnia z Krzyżakami – postanowienia II pokoju toruńskiego
 • powstanie sejmu walnego
 1. 6.Pojęcia: poradlne, unia personalna, przywilej, Związek Pruski, pospolite ruszenie, wojsko zaciężne, monarchia stanowa, sejm walny, konstytucja.

Proponuję w ramach ćwiczenia wykonać zadanie tzw.czasówkę dotyczącą Państwa Zakonnego – czasówka historyczna

Bardzo proszę w ramach podsumowania lekcji o wykonanie Karty Pracy do oceny Karta-pracy-Polska-XIII-XV-w

Do 18. 05. 2020r. proszę o przesłanie Karty Pracy oraz Czasówki historycznej na adres zelaga@wp.pl wpisując w tytule wiadomości swoje imię i nazwisko oraz klasę.

Sprawdzian odbędzie się w terminie zapisanym w e-dzienniku.

Pozdrawiam!

Agnieszka Żelazowska