Uncategorized

Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Data

Tematyka spotkań

9.09.2022 r.

godz. 15.00

Wybór rad oddziałowych rodziców. Wybór Rady Rodziców.

Zapoznanie z regulaminami i dokumentacją szkoły.

Zapoznanie z procedurami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego

4.11.2022 r.

godz. 15.00

Informacja o wynikach nauczania, frekwencji i zachowaniu.

2.12.2022 r.

godz. 15.00

Analiza efektów nauczania i zachowania, informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – I semestr w kl. IV po gimnazjum.

16.12.2022 r.

godz. 15.00

Analiza efektów nauczania i zachowania, informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – I semestr w kl. I – III, IV po SP.

17.02.2023 r.

godz. 15.00

Zebranie ogólne – podsumowanie I semestru.

Spotkania z wychowawcami – wyniki klasyfikacji uczniów po I semestrze.

24.03.2023 r.

godz. 15.00

Analiza efektów nauczania i zachowania, informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. Propozycje ocen rocznych w klasach IV po gimnazjum.

19.05.2023 r.

godz. 15.00

Analiza wyników  nauczania i zachowania, informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. Propozycje ocen rocznych w klasach I – III, IV po SP.