Aktualności

Harmonogram egzaminów zawodowych- sesja: czerwiec-lipiec 2021

HARMONOGRAM

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

– SESJA: CZERWIEC-LIPIEC 2021

Kwalifikacja część pisemna część praktyczna
MG.03 22.06.2021 r.

godz. 12:00

30.06-2.07.2021 r.

wg harmonogramu

Rl.03 22.06.2021 r.

godz. 10:00

26-29.06.2021 r.

wg harmonogramu

TG.03 22.06.2021 r.

godz. 10:00

1-3.07.2021 r.

wg harmonogramu

RL.16 22.06.2021 r.

godz. 12:00

21.06.2021 r.

godz. 13:00

MG.42 22.06.2021 r.

godz. 14:00

21.06.2021 r.

godz. 13:00

Rl.07, TG.16 ——— 21.06.2021 r.

godz. 13:00

B.22 ——— 21.06.2021 r.

godz. 9:00

 

Na egzamin należy stawić się 40 min. wcześniej z dokumentem tożsamości oraz przyborami dopuszczonymi w komunikacie dyrektora CKE.

Szczegółowe harmonogramy egzaminów dostępne są u KPNZ.