Uncategorized

Godz. wych. 1BT 25.05.2020

24.05.2020

Temat: Poszanowanie własności prywatnej i publicznej.

Na początku zastanówmy się co to jest „własność”?

Wikipedia mówi:

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82asno%C5%9B%C4%87

Własność prywatna to pojecie zrozumiałe dla większości. I większość rozumie także dlaczego należy o nią dbać. Zdania są podzielone co do własności publicznej. A co to jest własność publiczna?

Własność publiczna – jest to forma własności państwowej albo komunalnej,własność publiczna- inaczej Skarbu Państwa może to być ziemia, lasy państwowe, przedsiębiorstwa np kopalnie, elektrownie, placówki kuturalne, np teatry, filharmonie, jednostki badawczo- naukowe, zasoby wodne

Własność samorządowa – inaczej komunalna mogą to być ulice, parki, place zabaw, grunty , nieruchomości. przedsiębiorstwa komunikacji MPK,
własność społeczeństwa to dobra ogólnodostępne takie jak powietrze, woda.

Odpowiedzcie proszę na pytania:

Czy własność publiczna to znaczy niczyja?

Czy możemy z niej korzystać tak jak z własności prywatnej?

Czy należy ją sznować? Jeśli tak to dlaczego?

Czekam na odpowiedzi na te pytania. Aktywność na tej lekcji będę traktować jako zaangażowanie w życie społeczne ( może mieć wpływ na ocenę z zachowania). Przemyślcie i piszcie.

Pozdrawiam I.Sokołowska