100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI.AktualnościKonkursy

GODNOŚĆ – WOLNOŚĆ – NIEPODLEGŁOŚĆ 1918 – 2018 REGIONALNY KONKURS HISTORYCZNY ” 100 PYTAŃ NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI ” w ZSCKR w JABŁONIU

Niepodległość narodu jest dobrem wspólnym. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości oraz pobudzania młodych ludzi do poznawania historii swojego kraju i wzmacniania postaw patriotycznych.

Takie właśnie cele realizował Regionalny Konkurs Historyczny „100 pytań na 100-lecie niepodległości” zorganizowany przez ZSCKR im. A.Zamoyskiego w Jabłoniu.Konkurs obejmował swoim zasięgiem szkoły naszego regionu. Do konkursowej rywalizacji przystąpiły 4 szkoły z powiatu parczewskiego i bialskiego.

Konkurs odbył sie na 2 etapach. Pierwszy etap szkolny został przeprowadzony przez nauczycieli historii w szkołach i miał za zadanie wyłonić reprezentację 3 uczniów z najlepszymi wynikami.

W ZSCKR w Jabłoniu do pierwszego etapu, który odbył się 25 października 2018r., przystapiło aż 38 uczniów. Najlepsze wyniki testu na etapie szkolnym uzyskali:

  1. Dominika Czajkowska – kl. III RTM

  2. Patryk Nejman – kl. I BT

  3. Marcin Trubaj – kl. I FTP

Drugi etap konkursu odbył się 30 października 2018r. na terenie ZSCKR w Jabłoniu. W finale konkursu udział wzięły reprezentacje szkół:

Liceum Oglnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach,

Liceum Ogółnokształcacego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie,

Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie

Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

Test finałowy, zgodnie z nazwą konkursu, składał się ze 100 pytań, których autorami byli nauczyciele historii ze szkół zgłoszonych do konkursu. Najlepsze wyniki uzyskali:

Karolina Kopińska – uczennica LO w Parczewie

Dominika Czajkowska – uczennica ZSCKR w Jabłoniu

Paweł Pawlik – uczeń LO w Parczewie

Szczególowe wyniki etapu finałowego konkursu zostaną ogłoszone 9 listopada 2018r. podczas uroczystego apelu w ZSCKR w Jabłoniu. Wówczas nastąpi także uroczystość wręczenia nagród.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie oraz nauczycielom historii, którzy przygotowywali młodzież:

Jolancie Burzy z LO im. W. Zawadzkiego w Wisznicach

Iwonie Pastor z LO im. M. Kopernika w Parczewie

Mariuszowi Mazurkowi z ZSP im. S. Staszica w Parczewie

Agnieszce Żelazowskiej z ZSCKR im.A. Zamoyskiego w Jabłoniu,

a także pani Teresie Korpysz-emerytowanej nauczyczycielce historii w Szkole Podstawowej im. SGO Polesie w Jabłoniu, która sprawowała funkcję przewodniczącej komisji konkursowej.

Konkurs odbył sie w ramach innowacji pedagogicznej „Godność – Wolność – Niepodległość 1918 – 2018” realizowanej w ZSCKR w Jabłoniu w związku z obchodami 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie konkursu były: Monika Błaszczak i Agnieszka Żelazowska.

Gratulujemy finalistom i życzymy dalszych sukcesów!