Uncategorized

geografia IV FTP

Szanowna młodzieży! Zaczynamy zdalne nauczanie.

Informacje przesyłam na dziennik elektroniczny.

Temat: Ochrona środowiska przyrodniczego Polski

 1. Proszę skorzystajcie ze strony https://epodreczniki.pl/a/ochrona-srodowiska-w-polsce/DF1PcYKMb celem zapoznania się z tematem 2. Prawne formy ochrony przyrody w Polsce
 2. Sporządźcie notatkę w zeszytach przedmiotowych wypisując

  1. prawne formy ochrony przyrody

  2. obszary chronione w ramach międzynarodowych programów ekologicznych:

  3. Temat: Walory parków narodowych w Polsce

   1. Proszę skorzystajcie ze strony https://epodreczniki.pl/a/parki-narodowe/DnJcpzotD i zapoznajcie się z walorami Białowieskiego, Biebrzańskiego i Słowińskiego Parku Narodowego

   2. Zapoznajcie się z ćwiczeniami w dziale Zadania

   3. Praca dla chętnych – wskaż park narodowy, który wydaje Ci się najciekawszy. Uzasadnij swój wybór.

   4. W ramach utrwalenia treści polecam film – Przeżyj to! Polskie Parki Narodowe – https://www.youtube.com/watch?v=-RrURaLaGfs oraz prezentację https://www.edukator.pl/parki-narodowe , proszę zwrócić uwagę na symbole poszczególnych parków.

   5. Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie rozwiązanie karty pracy i odesłanie jej do mnie do piątku 27 marca.

   Jestem do dyspozycji w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy proszę kontaktować się przez dziennik.