Uncategorized

Geografia 4 FTP + 4 RTM (rozszerzenie)

Geografia – 30.03.2020r.

Temat: Degradacja i ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce i na świecie.

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. 2 godziny lekcyjne

1.Proszę skorzystajcie ze strony https://epodreczniki.pl/a/ochrona-srodowiska-w- polsce/DF1PcYKMb celem zapoznania się z tematem 1. Dlaczego chronimy przyrodę i jak to robimy?

2.Po obejrzeniu prezentacji https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_8_degradacja_i_ochrona/r3_8_01a.pdf zapoznajcie się a tak naprawdę przypomnijcie sobie źródła zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery, pedosfery.

3. Sporządzając notatkę z zajęć: scharakteryzuj wpływ poszczególnych sektorów gospodarki na stan środowiska w Polsce na podstawie zamieszczonych map: zanieczyszczeń gazowych, ścieków przemysłowych i komunalnych.

4. Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie odesłanie wniosków po analizie map oraz wypełnionej karty pracy – załącznik  do 1 kwietnia 2020r.

Załącznik 1  Załącznik degradacja i ochrona środowiska

Po zajęciach powinniście potrafić uzasadnić konieczność działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Polski i świata.

 

Geografia – 30.03.2020r.

Temat: Rolnictwo- utrwalenie wiadomości – produkcja roślinna.

Pierwsza z lekcji utrwalających z działu rolnictwo.

1.Proszę zapoznajcie się z materiałami na stronie https://epodreczniki.pl/a/zroznicowanie-rozmieszczenia-upraw-na-swiecie/D16WP8IIG , po obejrzeniu których przypomnicie sobie jakie jest zróżnicowanie upraw zbóż, kukurydzy, ryżu, używek (kawa, herbata, kakao), roślin oleistych, włóknistych, cukrodajnych.

2.W notatce wypiszcie po dwóch największych producentów wyżej wymienionych upraw.

3. Zamieszczone na stronie filmy: Orka wołem w Wietnamie, Orka za pomocą nowoczesnego ciągnika, Żniwa w Niemczech, Sadzenie ryżu obrazują różnice między rolnictwem intensywnym a ekstensywnym. Polecam obejrzeć. Warto.

4. Warto wykonać ćwiczenia w dziale zadania, tym bardziej, że od razu można sprawdzić swoje wiadomości z bieżących zajęć. Wiadomości z działu rolnictwa występują w zadaniach maturalnych. Jutro się na nich skupimy.

5. Proponuję obejrzeć film – Rolnictwo na świecie: Główne uprawy i chów zwierząt https://www.youtube.com/watch?v=gnWJd_vB-Fs

Po lekcji powinniście potrafić opisać rozmieszczenie głównych obszarów upraw na świecie; odróżniać rolnictwo intensywne od ekstensywnego.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik.

Powodzenia. Pozdrawiam. Mariusz Kaczan