Uncategorized

Geografia 4 FTP, 4 RTM -grupa rozszerzenie

Geografia 31.03.2020r.

Temat: Regiony fizycznogeograficzne Polski ćwiczenia utrwalające.

Kolejna lekcja utrwalająca materiał zrealizowany w IV klasie.

  1. Celem utrwalenia proszę skorzystajcie ze strony https://epodreczniki.pl/a/geograficzne-regiony-polski/DZg3ZgD2U temat Geograficzne regiony Polski.

Przypomnicie sobie jak i dlaczego dokonano podziału Polski na regiony geograficzne?

Krainy i regiony to obszary o odrębnych cechach fizycznogeograficznych mające jednorodną genezę i wyraźnie różniące się od innych obszarów, w tym sąsiednich. Przyjęło się, że kraina jest na ogół większa od regionu.

Podstawowym kryterium wyróżniającym region geograficzny jest rzeźba terenu, budowa geologiczna, klimat, wody powierzchniowe, roślinność, gleby, zaludnienie.

W każdym regionie geograficznym powinny występować silne powiązania między elementami własnego środowiska przyrodniczego.

Podział Kondrackiego jest pięciostopniowy i wyróżnia kolejno: megaregiony, prowincje, podprowincje, makroregiony i mezoregiony geograficzne.

  1. Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie wykonanie karty pracy przesłanie do mnie do dnia 31.03.2012 do godziny 21.   Zróżnicowanie regionalne Polski – karta
  2. Polecam do obejrzenia cykl filmów – Pocztówki z regionów – niecodzienna podróż dookoła Polski   https://www.youtube.com/watch?v=_vt80SI5Ra4

  3. Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Ważne!

W czwartek 2.04.2020r. na 2 godzinie lekcyjnej napiszemy test sprawdzający z z rozdziału Zróżnicowanie regionalne Polski i degradacja i ochrona środowiska. Proszę wykorzystać do powtórki materiały zamieszczone w podręczniku, kartach prac, e podręczniku.

Powodzenia. Mariusz Kaczan