Uncategorized

Geografia 4 FTP + 4 RTM (grupa rozszerzenie )

21.04.2020.

Temat: Powtórzenie wiadomości – konflikty międzynarodowe.

Celem jest przypomnienie przyczyn, skutków i obszarów najważniejszych konfliktów zbrojnych na świecie oraz przyczyn i skutków terroryzmu na świecie.

Zagadnienia:

– Źródła konfliktów zbrojnych

– Konflikt na Ukrainie

Protesty w krajach arabskich

– Skutki konfliktów zbrojnych

Polecam strony: https://epodreczniki.pl/a/konflikty-bliskowschodnie/DnS4cIeDg , https://epodreczniki.pl/a/konflikty-zbrojne-we-wspolczesnym-swiecie/DtXFbf0BZ wraz ze znajdującymi się pod nimi ćwiczeniami.

Podsumowanie:

Konflikty są stale obecne w naszych czasach. Jedne są bardziej nagłaśniane, inne mniej ale nie prowadzą do niczego dobrego. Ich skutkiem są ludzkie tragedie i rozlew krwi.

Należy mieć nadzieję, że państwa, zamiast toczyć wojny, będą podejmowały pokojowe metody rozwiązywania sporów, takich jak negocjacje czy sądy międzynarodowe.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam życząc powodzenia.

Mariusz Kaczan