Uncategorized

Geografia 4 FTP + 4 RTM ( grupa rozszerzenie)

16.04.2020r.

Temat: Utrwalenie – integracja we współczesnym świecie.

Celem lekcji jest przypomnienie roli organizacji międzynarodowych w integracji gospodarczej

i politycznej państw.

Zapewnienie bezpieczeństwa, pokoju na świecie oraz rozwoju gospodarczego jest powodem, dla którego państwa lub organizacje pozarządowe zrzeszają się. Obecnie trudno wskazać kraj, który nie należy do żadnej z organizacji międzynarodowych.

Zagadnienia do tematu:

  1. Funkcje organizacji międzynarodowych
  2. Organizacje międzynarodowe o znaczeniu światowym https://epodreczniki.pl/a/integracja-panstw/D1EMh19yu
  3. Organizacje o zasięgu regionalnym https://epodreczniki.pl/a/unia-europejska-cele-i-etapy-integracji/Dtpk6FHGX
  4. Współpraca lokalna

Ważne!

Na drugiej godzinie lekcyjnej piszemy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ostatni sprawdzian – zróżnicowanie regionalne Polski. Degradacja i ochrona środowiska.

Ocena ze sprawdzianu będzie brana pod uwagę przy klasyfikacji końcoworocznej.

Temat: Sprawdzian – zróżnicowanie regionalne Polski. Degradacja i ochrona środowiska.

Na e-mail wysyłam Wam sprawdzian, proszę rozwiązać do godz. 12 i odesłać na mój adres.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan