4FTP (Tech)4RTM (Tech)Zdalne Lekcje

Geografia 4 FTP, 4 RTM (grupa rozszerzenie)

Geografia 2.04.2020

Temat 1: Rolnictwo – usystematyzowanie wiadomości.

W związku z próbną maturą termin sprawdzianu zostaje przesunięty. Najbliższy możliwy termin po próbnych egzaminach maturalnych, na których życzę powodzenia.

Zagadnienia do utrwalenia

  • czynniki rozwoju rolnictwa

  • rolnictwo uprzemysłowione i rolnictwo ekologiczne.

  • wpływ typu rolnictwa na wybrane elementy środowiska przyrodniczego: klimat, wody, gleby, bioróżnorodność

Polecam rozwiązanie testu z działu rolnictwo.

test rolnictwo

Temat 2: Przemysł – usystematyzowanie wiadomości.

Zagadnienia do utrwalenia:

  • Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu.
  • Podział zasobów naturalnych Ziemi na wyczerpywalne i niewyczerpywalne.
  • Charakterystyka surowców mineralnych ze szczególnym uwzględnieniem energetycznych.
  • Etapy powstawania okręgów przemysłowych.
  • Czynniki lokalizacji i rozwoju przemysłu high-tech.

Polecam wykonanie ćwiczeń utrwalających – przemysł.

Ćwiczenia utrwalające – przemysł

Zainteresowanym- zdającym egzamin maturalny z geografii proponuję skorzystać z prezentacji https://prezi.com/ud2xoyqa_wrc/zasoby-naturalne-ziemipodzia-i-rola-surowcow-mineralnych/  oraz z zasobów https://epodreczniki.pl/a/przemysl-europy-zachodniej—przemiany-i-kierunki-rozwoju/DTWwASJDx celem utrwalenia.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Mariusz Kaczan