Uncategorized

Geografia 4 FTP + 4 RTM ( grupa rozszerzenie)

23.04.2020r.

Temat: Czytanie map 2 jednostki lekcyjne.

Graficznym obrazem powierzchni Ziemi lub jej części wykonywanym na płaszczyźnie w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych jest mapa. W przeciwieństwie do planu, mapa zawiera zawsze siatkę kartograficzną.

Zagadnienia:

  1. Podział map ze względu na skalę.
  2. Rodzaje i zamiana skali.
  3. Obliczanie odległości rzeczywistej na podstawie mapy.
  4. Obliczanie powierzchni rzeczywistej na mapie
  5. Obliczanie skali map.
  6. Czytanie mapy turystycznej (znaki umowne, planowanie trasy wycieczki).

Polecam strony celem usystematyzowania wiadomości przed egzaminem maturalnym:

https://epodreczniki.pl/a/czytanie-mapy—cwiczenie/D1CANqzYb

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_1_obraz_ziemi/r1_1_03c.pdf

https://geografia.testy.dlamaturzysty.info/s/4250/78341-online.htm?c2_1=28128&c3_1=

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia na egzaminie maturalnym.

Mariusz Kaczan