Uncategorized

Geografia 3MTPgr.1

07.05.2020r.

Temat: Rola i znaczenie łączności na świecie.

Celem lekcji jest charakterystyka wybranych współczesnych środków łączności.

1.Komunikacja jest działem gospodarki, który obejmuje:
– przewóz ludzi i towarów – transport
– przekaz informacji – łączność.

Łączność odpowiada za przesyłanie przesyłek i informacji drogą przewodową lub bezprzewodową.

Telekomunikacja to wysyłanie na odległość sygnału elektrycznego, dźwiękowego, optycznego i innych Jest ona obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną w całej gospodarce. Jeszcze kilkanaście lat temu środki przekazywania informacji można było jednoznacznie podzielić na przewodowe i bezprzewodowe. Aktualnie podział ten w znacznym stopniu zatarł się.

Łączność umożliwia procesy globalizacji oraz wpływa na zmniejszenie transportu osobowego. Działy łączności:

 • poczta
 • telekomunikacja
 • telefonia stacjonarna
 • telefonia komórkowa
 • telefonia satelitarna
 • telegrafia
 • radiofonia i telewizja
 • telekomunikacja komputerowa
 • prasa

2. Polecam stronę https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_5_uslugi/r2_5_03a.pdf oraz materiał w podręczniku strona 230-233 w celu zapoznania się z tematem.

3.W notatce z lekcji proszę napisać po 5 pozytywnych i negatywnych skutków rozwoju technologii informacyjno – komunikacyjnych ( sieci internetowej).

4. Dla chętnych proponuję wykonanie prezentacji (maksymalnie 15 slajdów) o rozwoju łączności. Termin – 10 maja.2020r.

Temat: Rozwój turystyki na świecie.

Celem lekcji jest zapoznanie się z przyczynami i skutkami rozwoju turystyki oraz analiza celów i motywów ruchu turystycznego.

 1. Turystyka to czasowy wyjazd poza miejsce stałego zamieszkania celem poznania środowiska przyrodniczego, społecznego, kulturowego wybranego obszaru. Z punktu widzenia ekonomicznego turystyka należy do najszybciej rozwijającego się sektora gospodarki – sektora usług.
 2. Zagadnienia:
   1. Przyczyny rozwoju turystyki
   2. Skutki rozwoju turystyki (pozytywne, negatywne)
   3. Klasyfikacja wyjazdów turystycznych ze względu na cel podróży ( wypoczynkowe, poznawcze, religijne, zdrowotne, handlowe, konferencyjne, towarzyskie, sportowe, biznesowe)
   4. Atrakcyjność i monokultura turystyczna.
 3. Praca z podręcznikiem – strona 234-240.
 4. Polecam stronę https://epodreczniki.pl/a/turystyka/DHILmpFbP rozdział 1,4.
 5. Potwierdzeniem udziału w dzisiejszych zajęciach będzie przesłanie zdjęcia rozwiązania pisemnie w zeszycie przedmiotowym ćwiczeń 1 i 2 z e-podręcznika (do 10.05.2020r.)

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail –kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam.

Mariusz Kaczan