Uncategorized

Geografia 3MTP grupa 1

18.06.2020r.

Temat: Warsztaty terenowe – badanie dostępności do usług w najbliższej okolicy 2 godziny lekcyjne.

Celem warsztatu jest analiza zróżnicowania strukturalnego i przestrzennego usług w najbliższej okolicy.

Temat będzie realizowany przez 3 jednostki lekcyjne.

  • Wybór obszaru badań

W mieście może być osiedle, mała dzielnica, na wsi analizie można poddać jej centrum lub nawet cały obszar (jeśli wieś nie jest duża).

  • Informacje, które należy uzyskać:

  1. podmioty gospodarcze świadczące usługi występujące na badanym terenie (określić ich rodzaj oraz profil działalności: placówki edukacyjne, medyczne, finansowe, różnego typu zakłady kosmetyczne, naprawcze, sklepy itp.)

  2. przeprowadzić analizę ilościową zakładów przemysłowych (podać ich liczbę).

  3. Proszę skorzystać z PKD – Polska Klasyfikacja Działalności), dostępna w internecie –http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/4,0.html ułatwi ona usystematyzowanie profilów działalności badanych firm, np. według sekcji i działów. W odniesieniu do sklepów proszę zastosować podział według branży, np. na spożywcze, odzieżowe,itd.

  • Praca z mapą

    1. Przygotować plan badanego obszar lub mapę topograficzną.

    2. Zaznaczyć przedsiębiorstwa usługowe odpowiednimi sygnaturami (zgodnie z przyjętym kluczem podziału i szczegółowości).

Na lekcji następnej podam zasady prezentacji badań dostępności usług w najbliższej okolicy.

Wykorzystamy je w następnym roku szkolnym na lekcji geografii. Ocenię Wasz wkład pracy.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam.

Mariusz Kaczan