Uncategorized

Geografia 3BT + 3 MTP gr.2

20.05.2020r.

Temat: Dysproporcje w rozwoju krajów.

Celem lekcji jest poznanie przyczyn dysproporcji rozwojowych państw świata.

Dysproporcja rozwojowa to dystans między poziomem rozwoju poszczególnych państw i grup państw. Przyczyny dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym świata:

  • przyrodnicze ( ukształtowanie terenu, klimat, gleby, surowce mineralne)
  • historyczne:( kolonializm i handel niewolnikami,kłótnie plemienne)
  • kulturowe: (religia, poziom wykształcenia społeczeństwa, podatność na wprowadzanie zmian)
  • polityczne (różnica pomiędzy gospodarką centralnie sterowaną a gospodarką rynkową, wojny domowe)
  • ekonomiczne (zasoby finansowe państwa, zasoby siły roboczej)

Dysproporcje rozwojowe spowodowały podział państw na dwie grupy: państwa rozwijające się i państwa rozwinięte,  na podstawie kryteriów ekonomicznych i społecznych. Grupa państw rozwijających się nazywana jest także Trzecim Światem, państwami słabo rozwiniętymi lub państwami globalnego Południa. W praktyce nie ma jasno określonych mierników wskazujących, które państwa zaliczamy do tej grupy.

Na podstawie materiału w podręczniku 258-262 oraz  na platformie https://epodreczniki.pl/a/globalizacja-dysproporcje-rozwojowe-wspolczesnego-swiata/DwFzoEZQ0 od tematu  Dysproporcje rozwojowe największym dramatem XXI wieku?  proszę sporządzić notatkę wg punktów:

1. Przyczyny wzrostu dysproporcji w między krajami bogatymi a biednymi.

2. Przykłady państw bogatej Północy i biednego Południa

3.Jak zlikwidować dysproporcje rozwojowe?

4. ONZ w walce z dysproporcjami rozwojowymi.

Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie przesłanie zdjęcia notatki z zeszytu przedmiotowego  i przesłanie do mnie do dnia 23..05.2020 do godziny 20 .

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam.

Mariusz Kaczan