Uncategorized

Geografia 3 MTP gr.1

30.04.2020r.

Temat: Żegluga i transport lotniczy na świecie.

Transport podlega ciągłym zmianom, największą pracę przewozową – około 70% wykonuje transport morski. Przewozi się głównie ropę naftową i produkty jej przerobu. Morski transport pasażerski ma zupełnie inny charakter niż towarowy – przeważają w nim statki wycieczkowe wożące turystów po atrakcyjnych turystycznie regionach- Karaiby, Morze Śródziemne. Transport lotniczy jest najdroższy i służy głównie do przewozu osób oraz bardzo wartościowych towarów ( np. dzieła sztuki).

  1. Proszę skorzystajcie ze strony https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-na-swiecie/D4gf8WJUL rozdział 1, 2 oraz materiałów w podręczniku ze stron od 226 do 229 celem zapoznania się z tematem.

  2. Sporządźcie notatkę w zeszycie przedmiotowym uwzględniając wady i zalety transportu morskiego i lotniczego.

  3. W ramach utrwalenia proponuję wykonajcie ćwiczenia z działu zadania z e podręcznika.

  1. Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie odesłanie zdjęcia z odpowiedzią na dwa pytania:

    1. Co oznacza termin żegluga kabotażowa i w jakich krajach jest prowadzona?

    2. Jakie 4 porty lotnicze obsłużyły najwięcej pasażerów w 2013 roku ?

    oraz przesłanie do mnie do dnia 02.05.2020 do godziny 20.

Zainteresowanym tematem polecam film przedstawiający historię polskiej gospodarki morskiej i oraz perspektywy jej rozwoju – „Polska morska” https://www.youtube.com/watch?v=tKMpRrdJUMk .

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik.

Pozdrawiam. Mariusz Kaczan