Uncategorized

Geografia 3 MTP gr.1

25.06.2020r.

Temat: Warsztaty terenowe – badanie dostępności do usług w najbliższej okolicy.

Trzecia godzina  zajęć warsztatowych. Prezentacja danych.

  • Wyniki badań dostępności usług można przedstawić w formie papierowej lub w formie prezentacji multimedialnej.

  • Należy uwzględnić analizę ilościową danych w tabelach lub na wykresach oraz obliczoną na ich podstawie strukturę usług (udział przedsiębiorstw poszczególnych rodzajów w ogólnej liczbie przedsiębiorstw usługowych na danym terenie).

  • Na podstawie wykonanej mapy lub planu należy ocenić gęstość podmiotów usługowych oraz ich dostępność dla mieszkańców.

  • Pracę należy podsumować, wypisując zalety i wady struktury i rozmieszczenia usług. Mile widziane zaproponowanie brakujących podmiotów usługowych.

Wyniki Waszych badań wykorzystamy w następnym roku szkolnym na lekcji geografii. Ocenię Wasz wkład pracy.

Temat: Lekcja powtórzeniowa. Niezwykłe miejsca na Ziemi

W związku z tym,że zrealizowaliśmy materiał nauczania z geografii proponuję temat dodatkowy o niezwykłych miejscach na Ziemi.

Oglądając film NIEZWYKŁE MIEJSCA NA ZIEMI na stronie https://www.youtube.com/watch?v=KcVoSboShYM przeniesiemy się w cudowne, nie zawsze znane nam obszary:

  1. do królestwa lemurów na Madagaskar

  2. nad najpotężniejsza rzekę Amazonkę

  3. w najwyższe góry świata Himalaje i do Tybetu

  4. na pustynię olbrzymich wydm Namib

  5. lodową wyspę Grenlandię

  6. nad największą deltę świata Okawando, która nie wpada do morza a zalewa pustynie Kalahari

Pozdrawiam życząc udanego i bezpiecznego letniego wypoczynku.

Mariusz Kaczan.