Uncategorized

Geografia 3 FT

26.05.2020r.

Temat: Regiony turystyczne świata.

Celem lekcji jest poznanie wybranych regionów turystycznych świata oraz ocena ich atrakcyjności turystycznej.

  1. Wprowadzenie

Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO) wydzieliła 5 regionów turystycznych na świecie. Najczęściej odwiedzana jest szeroko rozumiana Europa ( najczęściej odwiedzane kraje to Hiszpania, Włochy, Francja, Turcja i Grecja), słabiej państwa Azji i Pacyfiku, najmniej wizyt odnotowały kraje Afryki i Bliskiego Wschodu. Afryce brakuje infrastruktury, bazy noclegowej i wykwalifikowanego personelu. Podróżnych zniechęca również ryzyko tropikalnych chorób i rzeczywisty lub spodziewany brak bezpieczeństwa.

Najpopularniejsze miejsca pod względem turystycznym to tzw. cuda świata.Najstarszą listą i najbardziej sławną jest Lista siedmiu cudów starożytnego świata – pewnego rodzaju turystyczny przewodnik dla podróżników starożytności, którzy chcieli zobaczyć najbardziej sławne i znane miejsca. Z cudów starożytności przetrwał tylko jeden i jest nim Wielka Piramida Cheopsa z Gizy, pozostałe zostały zniszczone poprzez pożar lub trzęsienie ziemi.

2. Praca z podręcznikiem i na platformie epodreczniki rozdział 2, 3 https://epodreczniki.pl/a/turystyka/DmJwfjWQf

Proszę wypisać walory turystyczne najczęściej odwiedzanych państw europejskich oraz azjatyckich.

3. Siedem nowych cudów świata – proponowana wersja współczesnej listy siedmiu cudów świata, została ogłoszona 7 lipca 2007 roku w Lizbonie. Finałowe głosowanie trwało od 1 stycznia 2006 do 6 lipca 2007, w tym czasie zostało oddanych ponad 90 mln głosów poprzez internet oraz telefon. Nowymi cudami świata zostały następujące obiekty:

  1. Wielki Mur Chiński.
  2. Pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro.
  3. Koloseum w Rzymie.
  4. Tadż Mahal.
  5. Petra
  6. Chichén Itzá
  7. Machu Picchu.

4. Potwierdzeniem udziału w dzisiejszych zajęciach będzie przesłanie zdjęcia samodzielnie wykonanej notatki w zeszycie przedmiotowym, w której wypiszesz walory trzech wybranych z listy nowych cudów świata. (do 29.05.2020)

5. Zadanie domowe dla chętnych:

Wysłuchaj hymnu kampanii Mazury Cud Natury – Mazurski cud https://www.youtube.com/watch?v=1xzknQGmaHU lub przeczytaj jego tekst. Następnie podaj po jednym przykładzie

gospodarczych, społecznych i przyrodniczych skutków (pozytywnych i negatywnych) rozwoju masowej turystyki na Mazurach.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail –kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam.

Mariusz Kaczan