Uncategorized

geografia 3 FT

28.04.2020r.

Temat: Typy elektrowni.

Celem lekcji jest poznanie charakterystycznych cech poszczególnych typów elektrowni.

Energetyka jest podstawą gospodarki. Rozwój gospodarczy i technologiczny skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na energię, toteż stale musimy myśleć o nowych jej źródłach

Materiał dydaktyczny – zalety i wady poszczególnych typów elektrowni znajduje się w podręczniku strona 194-198 oraz na platformie https://epodreczniki.pl/a/alternatywne-zrodla-energii/D18IvCUKm .

Proszę w zeszytach przedmiotowych sporządzić notatkę – ćwiczenie 1, 2, 3 z działu Zadania pod tematem w epodręczniku.

Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie wykonanie notatki (wystarczy zdjęcie) i przesłanie do mnie do dnia 02.05.2020 do godziny 20.

Podsumowanie:

W energetyce konwencjonalnej wytwarza się energię poprzez spalanie paliw, np. węgla, gazu, ropy, biomasy. Jest to szkodliwe dla środowiska naturalnego.

W energetyce niekonwencjonalnej energię wytwarza się ze źródeł alternatywnych, np. wiatru, wody, Słońca. Są to odnawialne źródła energii, których wykorzystanie nie jest zbyt uciążliwe dla środowiska. Do energetyki niekonwencjonalnej zaliczamy także energetykę jądrową, której źródła energii są wyczerpywalne i bywają szkodliwe dla środowiska.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan