Uncategorized

Geografia 3 FT

21.04.2020r.

Temat : Lekcja powtórzeniowa – przemysł.

Przemysł to dział gospodarki narodowej rozumiany jako wydobywanie zasobów przyrody (przemysł wydobywczy) i przekształcanie ich (przemysł przetwórczy).
Rozmieszczenie zakładów przemysłowych jest nierównomierne. W niektórych regionach jest ich więcej, w innych ich liczba jest stosunkowo niewielka. Prawidłowa lokalizacja zakładu może ułatwiać jego funkcjonowanie i rozwój. Każda gałąź przemysłu ma pewne z góry określone czynniki lokalizacji.

Zagadnienia do utrwalenia:

  1. Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu.
  2. Podział zasobów naturalnych Ziemi na wyczerpywalne i niewyczerpywalne.
  3. Charakterystyka surowców mineralnych ze szczególnym uwzględnieniem energetycznych.
  4. Etapy powstawania okręgów przemysłowych.
  5. Czynniki lokalizacji i rozwoju przemysłu high-tech.

Polecam skorzystać z prezentacji https://prezi.com/ud2xoyqa_wrc/zasoby-naturalne-ziemipodzia-i-rola-surowcow-mineralnych/ , oraz z zasobów https://epodreczniki.pl/a/przemysl-europy-zachodniej—przemiany-i-kierunki-rozwoju/DTWwASJDx celem utrwalenia.

Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie odesłanie Ćwiczeń utrwalających (warto je zrobić przed sprawdzianem) i przesłanie do mnie do dnia 24.04.2020 do godziny 20. Zwracam się z prośbą szczególnie do tych, którzy mało aktywnie realizują obowiązek zdalnej nauki.

Ćwiczenia utrwalające – przemysł

Ważne!

Na następnych zajęciach przewidziany jest sprawdzian.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam i powodzenia.

Mariusz Kaczan