Uncategorized

Geografia 3 FT

21.04.2020r.

Temat : Produkcja energii elektrycznej.

We współczesnym świecie energia elektryczna odgrywa bardzo ważną rolę. Każda nowoczesna gospodarka i każdy zwykły człowiek potrzebuje jej codziennie w dużych ilościach. Tak samo ważna jest energia cieplna, z której również korzystamy codziennie (ciepła woda w kranach, ciepłe kaloryfery w zimie). Rozwój gospodarczy i technologiczny skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na energię,dlatego ciągle powinniśmy myśleć o nowych jej źródłach.

Dział przemysłu zajmujący się produkcją oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej to energetyka.

Proszę o zapoznanie się z materiałami w podręczniku strona 191 oraz dostępnymi na stronie https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/DZ9m3Dvd0 punkt 1- Energetyka i jej rodzaje oraz na stronie https://epodreczniki.pl/a/czy-ropa-rzadzi-swiatem/D16Ajb4Qg .

Notatką z zajęć będzie zapisanie i uzupełnienie poniższych informacji:

      1.Zapotrzebowanie na energię na świecie rośnie … niż liczba ludności.

2.Najwięcej energii zużywa …, następnie Ameryka Północna i Europa.

3. Mimo postępu w rozwoju technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w skali globalnej źródła te mają nadal … znaczenie.

4. Podstawą energetyki światowej są nadal paliwa kopalne: ….., ropa naftowa i ……

5. Zależność świata od paliw kopalnych powoduje skutki środowiskowe, ekonomiczne, społeczne i polityczne. Szczególną rolę polityczną odgrywa … .

Potwierdzeniem o udziału w zajęciach będzie odesłanie karty pracy – produkcja energii elektrycznej przesłanie do mnie do dnia 24.04.2020 do godziny 20.

karta produkcja energii

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia. Mariusz Kaczan