Uncategorized

Geografia 3 FT

16.06.2020r.

Temat: Procesy globalizacji.

Celem zajęć jest charakterystyka  przejawów procesów globalizacji w aspekcie gospodarczym, społecznym i politycznym.

1.Wprowadzenie do tematu:

Początki globalizacji sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku. Obecnie mówi się o zanikaniu granic, swobodniejszym przepływie osób, kapitału, idei powiązanych właśnie z globalizacją. Szybki rozwój środków komunikacji powoduje, że zmniejszają się dystanse między miejscami położonymi nawet o kilkanaście tysięcy kilometrów od siebie. Świat staje się „globalną wioską”, dzięki możliwości swobodnego przemieszczania się i zdobywania informacji w krótkim czasie z odległych miejsc na Ziemi.Globalizacja dotyczy procesów i zjawisk ekonomicznych, politycznych, społecznych, środowiskowych oraz demograficznych. Miernikiem globalizacji jest tzw. wskaźnik globalizacji inaczej indeks globalizacji ukazujący stopień współzależności danego kraju ze światem. Jego wartość zależy:

  • wielkości przepływów handlowych i inwestycyjnych
  • poziomu migracji
  • liczby międzynarodowych połączeń telefonicznych
  • członkostwa w organizacjach międzynarodowych
  • wskaźnika dostępu do internetu

2. Praca z materiałami dydaktycznymi

Po zapoznaniu się z materiałem  w podręczniku oraz na platformie epodreczniki : aspekty globalizacji .  skutki globalizacji ,

proszę wypisać Twoim zdaniem  najważniejsze przyczyny i skutki globalizacji.

3.Podsumowanie:

Wszystkie aspekty (społeczne, ekonomiczne, demograficzne, polityczne, środowiskowe)  globalizacji są ze sobą powiązane i przenikają się.Dużej części aspektów globalizacji nie sposób jednoznacznie ocenić – na rozwój wpływają zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

4.Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie napisanie rozwiązań ćwiczeń 2,4 ze strony  https://epodreczniki.pl/a/globalizacja/D19s9DLlb i przesłanie zdjęcia do 17.06.2020r.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam.

Mariusz Kaczan