Uncategorized

Geografia 3 BT

Szanowna Młodzieży! Zaczynamy naukę zdalną.

Temat I : Obszary koncentracji przemysłu i procesy jego restrukturyzacji.

Proszę skorzystajcie ze strony https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_opracowania/geo_330okre

( okręgi przemysłowe świata), zapoznajcie się z czynnikami lokalizacji przemysłu, typami okręgów przemysłowych.

Jako pracę na dzisiejszych zajęciach proszę przygotować charakterystykę dwóch wybranych okręgów przemysłowych z różnych kontynentów oraz przesłać informację zwrotną dotyczącą karty pracy (odpowiedzi) na e-dziennik.

Temat II: Przemysł zaawansowanej technologii.

Proszę skorzystajcie ze strony https://epodreczniki.pl/a/przemysl-tradycyjny-i-nowoczesny-na-swiecie-rola-przemyslu-high-tech/DI7JfSdtC , zapoznajcie się z podsumowaniem tematu a w ramach notatki z zajęć proszę o rozwiązanie ćwiczeń 2,3,5 z działu zadania.

Po lekcji powinieneś umieć: podać czynniki lokalizacji technopolii na świecie, ocenić wpływ przemysłu zaawansowanych technologii na rozwój gospodarczy i jakość życia.

Powodzenia.