Uncategorized

Geografia 3 BT + 3 MTP (gr2)

15.04. 2020r.

Temat: Znaczenie usług we współczesnym świecie.

1. Wprowadzenie do tematu

Działalność w celu zaspokojenia potrzeb innych osób, świadczeń na ich rzecz to usługi. To dział gospodarki, który nie wytwarza wytwarza dóbr materialnych. Jego znaczenie wzrosło bardzo od drugiej połowy XX wieku. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia bez wzrastającej liczby sieci handlowych, banków, telefonii komórkowych, punktów gastronomicznych, usług edukacyjnych, biznesowych, usług świadczonych w Internecie. Przyczynami wzrostu znaczenia usług mogą być:

 • zamożność społeczeństwa,

 • poziom wykształcenia

 • większe aspiracje i oczekiwania konsumentów

 • ilość czasu wolnego

 1. Podział i znaczenie usług.Polecam prezentację na stronie https://prezi.com/bsyjyx3yx8rz/znaczenie-usug-we-wspoczesnym-swiecie/ .
 1. Proszę sporządzić notatkę z lekcji charakteryzując etapy rozwoju usług na świecie ( kraje przedindustrialne, industrialne, postindustrialne).

 2. Podsumowanie:

  Jednym z wskaźników rozwoju gospodarczego państw jest zatrudnienie w usługach oraz wartość udziału w tworzeniu PKB. W krajach wysoko rozwiniętych, określanych nazwą postindustrialnych,w usługach pracuje 60-80% ogółu zatrudnionych a także wysoki jest udział w tworzeniu PKB– powyżej 70%, z tendencją wzrostową.

Temat: Podział i rola komunikacji.

Komunikacja to jedna z najszybciej rozwijających się usług. Podział komunikacji widoczny jest na schemacie.

schemat podział komunikacji

 1. Jak zmieniają się potrzeby komunikacyjne społeczeństw i jaka jest rola komunikacji w gospodarce dowiecie się z prezentacji ( slajdy 21-25 ) na stronie https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_5_uslugi/r2_5_01a.pdf

 2. Podsumowanie:

  Znaczenie komunikacji ciągle wzrasta. Spowodowane jest to postępem naukowo-badawczym, wzrostem popytu na usługi, wzrostem zamożności społeczeństw a także ich mobilnością.

 3. Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie podanie po dwa przykłady usług: materialnych i niematerialnych oraz przesłanie do mnie odpowiedzi do dnia 17.04.2020 do godziny 20.

 4. Na następnych zajęciach jest przewidziany sprawdzian z działu przemysł. Przypominam
  zagadnienia do utrwalenia:
  1. Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu.
  2. Podział zasobów naturalnych Ziemi na wyczerpywalne i niewyczerpywalne.
  3. Charakterystyka surowców mineralnych ze szczególnym uwzględnieniem energetycznych.
  4. Etapy powstawania okręgów przemysłowych.
  5. Czynniki lokalizacji i rozwoju przemysłu high-tech.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan