Uncategorized

Geografia 2PT

16.06.2020r.

Temat: Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich.

Celem lekcji jest poznanie form terenu powstających w wyniku działalności lodowców górskich.

1. Obecnie na Ziemi istnieją dwa wielkie lądolody (Grenlandia i Antarktyda) i setki lodowców górskich. Procesy będące wynikiem rzeźbotwórczej działalności lodu lodowcowego tak w lodowcach górskich jak i lądolodach noszą nazwę procesów glacjalnych. W przypadku lodowców górskich wystarczającą siłę rzeźbotwórczą posiada wyłącznie sam lód lodowcowy, czym różni się od lądolodu, gdzie występują także formy utworzone przez wodę z topniejącego lądolodu.

2. Proszę zapoznać się z materiałem dydaktycznym w podręczniku zwracając uwagę na:

-erozyjną działalność lodowców (detrakcja, detersja, egzaracja) i jej efekty (żłoby, kotły lodowcowe, barańce, doliny zawieszone, rysy i wygłady lodowcowe)

-transportową

-akumulacyjną działalność lodowców (moreny czołowe, denne, boczne, środkowe, sandry, kemy, ozy, drumliny)

W celu zrozumienia tematu proponuję film https://www.youtube.com/watch?v=T9qMuruzhbU&t=406s . Warto obejrzeć.

3.Podsumowanie:

Lodowce niszczą podłoże skalne, transportują i akumulują materiał skalny.

Po ustąpieniu lodowca na powierzchni pozostają bardzo różnorodne formy jego niszczącej i budującej działalności, m.in. cyrki lodowcowe, u – kształtne doliny polodowcowe, kotły polodowcowe, doliny zawieszone, barańce, rysy i wygłady.

Proponuję obejrzeć film celem utrwalenia zagadnienia: https://www.youtube.com/watch?v=J4Yhd10dfNQ

4. Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia. Mariusz Kaczan