Uncategorized

Geografia 2PT

28.05.2020r.

Temat: Ruchy masowe.

1. Wprowadzenie do tematu.

Procesy przemieszczania się skał po powierzchniach nachylonych, pod wpływem działania sił grawitacji nazywamy ruchami masowymi bądź ruchami grawitacyjnymi. Uzależnione są one od ukształtowania terenu, budowy geologicznej, warunków klimatycznych, mogą mieć różny przebieg i tempo.

2. Praca z e -podręcznikiem.

Polecam stronę https://epodreczniki.pl/a/wietrzenie-skal/D7hpoeA45 rozdział 2 ”Co to są powierzchniowe ruchy masowe? „ w celu zapoznania się z tematem (proszę zwrócić uwagę na zdjęcia)

Ćwiczenia 4, 5 z działu zadania pod tematem powinny być notatką z lekcji. Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie rozwiązanie wybranego ćwiczenia i przesłanie do mnie (na dziennik lub drogą mailową) do dnia 01.06.2020 do godziny 20.

3. Zagrożenia wynikające z ruchów grawitacyjnych.

Materiał na https://www.youtube.com/watch?v=qNwZf8CrBfc utrwala zagadnienie – rodzaje ruchów masowych i jak mogą być niebezpieczne dla człowieka.

Film „Geolodzy kontra osuwiska. Film i spot o ruchach masowych” przekazuje podstawowe informacje o osuwiskach oraz o zagrożeniach wynikających z ruchów masowych. Premiera filmu miała miejsce podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Osuwiskowej O!SUWISKO, która odbyła się w dniach 14-17 maja 2019 r. w Szczawnicy. Warto obejrzeć, polecam. https://www.pgi.gov.pl/osuwiska/sopo-aktualnosci/szczegoly/11563-geolodzy-kontra-osuwiska-film-i-spot-o-ruchach-masowych.html

  1. Podsumowanie.

Ruchy masowe inaczej grawitacyjne to:

  • obrywanie i odpadanie
  • osuwanie i spełzywanie
  • spłukiwanie i spływanie

Wszystkie one stanowią zagrożenie dla ludzi i powodują ograniczenia w zakresie zagospodarowania terenu.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan