Uncategorized

Geografia 2BT+2 FTP ( grupa rozszerzenie)

08.05.2020r.

Temat: Trzęsienia ziemi.

Celem lekcji jest poznanie przyczyn, rodzajów i skutków trzęsień ziemi. Analiza rozmieszczenia obszarów sejsmicznych na Ziemi.

Trzęsienie ziemi to drgania skorupy ziemskiej, których przyczyną jest powstawanie naprężeń skorupy ziemskiej, a następnie ich rozładowywanie.

Miejsce uwolnienia naprężeń i emisji fal sejsmicznych to hipocentrum

Miejsce położone pionowo nad hipocentrum na powierzchni ziemi, gdzie siła wstrząsów jest najsilniejsza, a fale sejsmiczne docierają do tego miejsca najszybciej to epicentrum.

Proszę zapoznać się z animacją na http://geografia24.pl/ruchy-litosfery , która obrazuje różnicę między hipocentrum a epicentrum.

Zagadnienia:

  1. Podział trzęsień ziemi ze względu na pochodzenie: tektoniczne, wulkaniczne, zapadliskowe, antropogeniczne.

  2. Obszary występowania trzęsień ziemi: sejsmiczne, pensejsmiczne, asejsmiczne.

  3. Skutki trzęsień ziemi.

Proszę skorzystajcie ze strony https://epodreczniki.pl/a/jakie-procesy-wywoluja-zjawiska-wulkaniczne-i-trzesienia-ziemi/DI4ZOJnx4 i po przeczytaniu tematu 3 – Rozmieszczenie trzęsień ziemi i po obejrzeniu filmu „Katastrofalne skutki fal tsunami” proszę wypisać przyczyny występowania tsunami.

Na podsumowanie polecam dwa krótkie filmy na stronie http://geografia24.pl/ruchy-litosfery

Film obrazujący przebieg trzęsienia ziemi w Nepalu”,

Japońskie drapacze chmur w czasie trzęsienia ziemi kołyszą się zamiast ulec zniszczeniu”

Warto obejrzeć.

Ważne!

Proponuję na kolejnej lekcji kartkówkę online. 14 maja 10.45.- wulkanizm, plutonizm, trzęsienia ziemi, deformacje tektoniczne i typy gór ( 3 ostatnie tematy)

Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie odesłanie informacji zwrotnej – zdjęcia notatki z zeszytu przedmiotowego, w której wypiszecie skale, w których mierzy się siłę trzęsienia ziemi i przesłanie do mnie do dnia 11.05.2020 do godziny 20.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia. Mariusz Kaczan