Uncategorized

Geografia 2BT +2FTP (grupa rozszerzenie)

19.06.2020r.

Temat: Rzeźbotwórcza działalność lądolodów i wód polodowcowych.

Celem lekcji jest poznanie form terenu powstających w wyniku działalności lądolodów i wód polodowcowych.

Proszę zapoznać się z materiałem dydaktycznym w podręczniku oraz z materiałem zamieszczonym na stronie  http://geografia24.pl/rzezbotworcza-dzialalnosc-ladolodow/

zwracając uwagę na treść oraz ciekawe zdjęcia i schematy:

-formy powstałe w wyniku niszczącej  działalności lądolodów i wód z topniejącego lodu ( rynny polodowcowe, pradoliny)

-formy powstałe w wyniku   budującej działalności lądolodów i wód z topniejącego lodu (sandry, kemy, ozy, drumliny)

Celem utrwalenia form powstających w wyniku działalności lodowców, lądolodów proponuję wykonać ćwiczenia sprawdzające ze strony rozpoznanie form terenu.

Efektem rzeźbotwórczej działalności lądolodu jest powstawanie charakterystycznej rzeźby polodowcowej, która można podzielić na dwie grupy:

  • Rzeźba młodoglacjalna – obejmuje łatwe w identyfikacji  formy polodowcowe, które powstały  niedawno – podczas ostatniego zlodowacenia. Krajobraz jest intensywnie sfałdowany i zawiera liczne ślady obecności lądolodu. Obszary z takim krajobrazem nazywamy pojezierzami.
  • Rzeźba staroglacjalna – obejmuje trudne w identyfikacji formy polodowcowe, które powstały w czasie wielu dawnych zlodowaceń. Krajobraz jest mało zróżnicowany a śladów zlodowaceń jest niewiele.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam. Mariusz Kaczan