Uncategorized

Geografia 2BT +2 FTP (rozszerzenie)

5.06.2020r.

Temat: Rzeźbotwórcza działalność rzek.

Celem lekcji jest charakterystyka doliny rzecznej i procesów zachodzących w poszczególnych odcinkach rzeki.

Woda drąży skałę, najbardziej efektownym przykładem wpływu działalności wody na skałę jest obszar, który przedstawiony jest na filmie https://www.youtube.com/watch?v=cwLL_fuJbuM .

Zagadnienia do tematu:

  1. Zjawisko erozji, transportu i akumulacji.
  2. Charakterystyka poszczególnych odcinków biegu rzeki.
  3. Typy ujść rzecznych.

Materiał dydaktyczny znajduje się w podręczniku oraz na stronie https://epodreczniki.pl/a/film/D3opIPE74 (od 5 minuty).

Na podsumowanie propaguję prezentację: https://slideplayer.pl/slide/10442763/

Czynniki wpływające na intensywność działalności rzeźbotwórczej rzek:

  • ilość przepływającej w rzece wody
  • charakter podłoża
  • warunki klimatyczne
  • ukształtowanie terenu

„Nie można dwukrotnie wejść do tej samej rzeki” dlatego należy dbać o czystość rzek, pamiętając, że są one źródłem wody pitnej, energii, obiektem turystycznym i rekreacyjnym.

Chętnym polecam rozwiązanie karty pracy i przesłanie do dnia 14.06.2020 odpowiedzi.

Działalność rzek – karta

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam.

Mariusz Kaczan