Uncategorized

Geografia 2BT + 2 FTP (grupa rozszerzenie)

24.04.2020r.

Temat: Ruchy górotwórcze.

Celem lekcji jest poznanie orogenez w historii Ziemi, deformacji tektonicznych oraz typów genetycznych gór.

Ruchy górotwórcze zwane orogenezami trwają setki milionów lat.To ruchy wypiętrzające, w wyniku których fragmenty skorupy ziemskiej są wyniesione na znaczną wysokość.

Orogeneza kaledońska – odbyła się w paleozoiku, trwała od kambru do początku dewonu. Sfałdowaniu uległy struktury zwane obecnie kalenoidami (Góry Kaledońskie, Skandynawskie, Sudety, Góry Świętokrzyskie )

Orogeneza hercyńska – miała miejsce w drugiej połowie paleozoiku, trwała od środkowego dewonu do końca permu: Sfałdowaniu uległy struktury zwane obecnie hercynidy (Góry Iberyjskie, Góry Kantabryjskie, Masyw Centralny, Ardeny)

Orogeneza alpejska – trwała w mezozoiku i kenozoiku: Sfałdowaniu uległy struktury zwane obecnie alpidami ( najwyższe góry świata Alpy, Karpaty, Pireneje, Apeniny, Himalaje, Kordyliery).

Materiał dydaktyczny znajduje się w podręczniku w temacie „Ruchy górotwórcze i deformacje tektoniczne” strona 204-205 oraz https://epodreczniki.pl/a/plytowa-budowa-litosfery-ruchy-gorotworcze/DhpGGkP8n rozdział 2 a także

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_04a.pdf .

W notatce proszę zapisać:

a) przykłady gór powstałych podczas trzech wymienionych orogenez

b)Wyjaśnić pojęcia: ruchy epejrogeniczne, izostatyczne, orogeniczne.

Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie odesłanie informacji zwrotnej ze zdjęciem notatki i przesłanie do mnie do dnia 26.04.2020 do godziny 12.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia. Mariusz Kaczan