Uncategorized

Geografia 2 PT

05.05.2020r.

Temat: Plutonizm i wulkanizm.

1. Wprowadzenie:

Przemieszczająca się w litosferze magma wywołuje wiele zjawisk wewnątrz skorupy ziemskiej i po przekroczeniu jej powierzchni.

Plutonizm to wszystkie procesy dotyczące magmy, zachodzące kilkadziesiąt kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Są wynikiem różnicy gęstości i ciśnienia magmy i skał otaczających, co umożliwia magmie przemieszczanie się. W wyniku następującego ochłodzenia, dochodzi do powstawania intruzji magmowych, czyli tworów będących wynikiem krystalizacji i krzepnięcia magmy w skałach. Są z nimi związane liczne złoża mineralne surowców skalnych i rud metali.

Wszystkie zjawiska natury związane z wydostawaniem się na powierzchnię ziemi produktów stałych, ciekłych i gazowych i z z wybuchami wulkanów to wulkanizm.

2.Praca z materiałem na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl

Proszę o zapoznanie się z zasobami e- podręcznika – https://epodreczniki.pl/a/jakie-procesy-wywoluja-zjawiska-wulkaniczne-i-trzesienia-ziemi/DI4ZOJnx4 rozdział 1, 2 oraz https://epodreczniki.pl/b/co-to-jest-wulkan-i-jak-jest-zbudowany/P1HNh6ZG9 a także zapoznanie się z ćwiczeniami zawartymi po temacie.

3.Materiał dydaktyczny znajduje się także w podręczniku na stronie 210-214. Proszę zwrócić uwagę na podział erupcji wulkanicznych oraz produkty erupcji.

4.Sporządzenie notatki z uwzględnieniem definicji plutonizmu, wulkanizmu, podziału wulkanów, miejsc ich występowania.

Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie odesłanie informacji zwrotnej ze zdjęciem notatki w zeszycie przedmiotowym i przesłanie do mnie do dnia 10.05.2020 do godziny 20.

5. Podsumowanie:

Wulkan jest miejscem, gdzie magma z wnętrza Ziemi wydostaje się na powierzchnię w postaci lawy, popiołów i gazów wulkanicznych. Skutki erupcji wulkanicznych mogą być:

  • negatywne (np. ofiary w ludziach, zniszczenia infrastruktury komunikacyjnej, urbanizacyjnej, upraw, duże ilości pyłów, występowanie trzęsień ziemi)

  • pozytywne (np. wzrost urodzajności gleb powulkanicznych, możliwości wydobycia surowców )

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia. Mariusz Kaczan