Uncategorized

Geografia 2 PT

30.04.2020r.

Temat: Deformacje tektoniczne i typy genetyczne gleb.

Celem lekcji jest dokonanie podziału deformacji tektonicznych i rozróżnienie ze względu na sposób powstawania typów genetycznych gór.

  1. Proszę o zapoznanie się z prezentacją https://prezi.com/2cvgf3kenfci/deformacje-tektoniczne-i-typy-genetyczne-gor/, materiałem dydaktycznym na platformie https://epodreczniki.pl/a/plytowa-budowa-litosfery-ruchy-gorotworcze/DhpGGkP8n oraz

    z tekstem w podręczniku (strona 206-209)

  2. Celem utrwalenia proponuję rozwiązać ćwiczenia 3,4,6 z działu zadania z e-podręcznika.
  3. Podsumowanie:

Wskutek ruchów tektonicznych większość górotworów jest zaburzona. Występujące w nich deformacje tektoniczne dzielimy na:

  • ciągłe, należą do nich układy warstw skalnych, które w wyniku deformacji uległy nachyleniom i plastycznemu powyginaniu, bez przerwania ich ciągłości; obszary o przewadze deformacji ciągłych mają budowę fałdową
  • nieciągłe, w których warstwy skalne zostały rozerwane;obszary o przewadze deformacji nieciągłych mają budowę zrębową
    1. Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie odesłanie informacji zwrotnej ze zdjęciem pisemnie wykonanego w zeszycie ćwiczenia z proponowanych i przesłanie do mnie do dnia 02.05.2020 do godziny 20.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail –kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam. Mariusz Kaczan