Uncategorized

Geografia 2 PT

21.04.2020 r.

Temat: Lekcja powtórzeniowa – hydrosfera.

Celem lekcji jest utrwalenie zagadnień z zakresu hydrosfery.

Hydrosfera to wodna powłoka Ziemi. W jej skład wchodzą oceany, morza, lodowce, wody lądowe, wody powierzchniowe i podziemne oraz woda z atmosfery. Im wyższy poziom gospodarczy kraju, tym większe zapotrzebowanie na wodę i większa ilość ścieków.

Zestawienie ilości opadów i parowania wód to bilans wodny, dodatni wtedy gdy przeważają opady nad parowaniem. Bilans ujemny – sytuacja odwrotna, tak jak obecnie w naszym kraju.

1. Zagadnienia do powtórzenia:

  • Cykl hydrologiczny.

  • Morza i Oceany (pływy morskie, upwelling, sejsze, falowanie, prądy morskie)

  • Rzeki i jeziora

  • Lodowce, lądolody i wieczna zmarzlina

  • Wody podziemne i ich wykorzystanie

2. Praca z materiałami na platformie epodreczniki:

Warto zapoznać się z materiałami na stronach

https://epodreczniki.pl/a/wody-na-ziemi/D6N5CaGf8

https://epodreczniki.pl/b/uwarunkowania-wystepowania-wod-podziemnych/PgoHrbUy3

https://epodreczniki.pl/a/obszary-nadmiaru-i-niedoboru-wody-na-swiecie/DNMUBNJ9j

https://epodreczniki.pl/b/cykl-hydrologiczny/PSD0z0ceU

https://epodreczniki.pl/a/jak-rzeki-i-morza-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/DfyD3iGk7

oraz z treściami z podręcznika.

3. Przykładowy test utrwalający. Polecam o wykonanie w szczególności przed sprawdzianem.

Hydrosfera

4. Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie wykonanie ćwiczeń 3, 4 ze strony https://epodreczniki.pl/a/wody-na-ziemi/D6N5CaGf8 i odesłanie informacji zwrotnej do mnie do dnia 22.04.2012 do godziny 20.

5. Podsumowanie:

Woda jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na naszej planecie. Z tej przyczyny ustanowiono przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day), obchodzony corocznie 22 marca. Ma ten dzień przypominać, że wielu mieszkańców Ziemi – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Wydaje się nam, że problem ten nie dotyczy Polski. Nic bardziej błędnego, polskie zasoby wody są skromne, porównywalne z zasobami Egiptu. Mamy najmniej wody spośród wszystkich krajów europejskich i amerykańskich, a także w porównaniu z wieloma krajami środkowej Afryki czy południowej i środkowej Azji.

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2010 roku przyjęło rezolucję, w której dostęp do czystej wody jest prawem człowieka. Obecnie słodka woda przestała być zasobem odnawialnym – zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest w stanie się odtworzyć. Woda to nasz skarb – dbajmy o niego i uczmy innych racjonalnego gospodarowania jej zasobami.

Ważne!

Na kolejnej lekcji przewidziany jest sprawdzian z hydrosfery.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan