Uncategorized

Geografia 2 PT

16.04.2020

Temat: Tektonika płyt litosfery.

Teoria tektoniki płyt litosfery opisuje ruch płyt litosfery i związane z nimi kolizje i rozpady. Powierzchnia Ziemi jest podzielona na 11 ( kontynentalnych, oceanicznych, mieszanych) przemieszczających się płyt. Leżą one bezpośrednio na płynnej astenosferze.

Celem wprowadzenia do tematu polecam obejrzenie filmu na stronie ( pierwsze 4 minuty) https://epodreczniki.pl/a/film/D3opIPE74 .

Proszę o zapoznanie się z materiałem dydaktycznym na stronie:https://epodreczniki.pl/a/plytowa-budowa-litosfery-ruchy-gorotworcze/DhpGGkP8n. rozdział 1.

Z działu – Zadania proponuję w celu sprawdzenia co zapamiętaliście rozwiązać ćwiczenia 1,2.

Proszę sporządzić notatkę z lekcji wpisując rozwiązania ćwiczenia 1 oraz podsumowanie.

Skutkami ruchu płyt tektonicznych mogą być:

  • trzęsienia ziemi i wywołane nimi tsunami
  • zjawiska wulkaniczne
  • powstawanie gór fałdowych i rowów tektonicznych
  • zmiana położenia kontynentów w perspektywie

Zainteresowanych odsyłam do prezentacji https://prezi.com/_buhyecc0avt/tektonika-pyt-litosfery/

i https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pp_1/351_5_procesy_endogeniczne/pp1_5_02a.pdf

Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie przesłanie do dnia 17.04.2020 do godz. 20 odpowiedzi na pytania:

  1. Kto jest autorem teorii dryfu kontynentów?

  2. Jaka nazwę nosi Ocean oddzielający Laurazję od Gondwany ?

  3. Co to jest strefa subdukcji?

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan