Uncategorized

Geografia 2 PT

31.03.2020r.

Temat: Minerały i skały.

Minerały – pierwiastki lub związki chemiczne o określonym składzie chemicznym, właściwościach fizycznych i chemicznych i strukturze krystalicznej, powstały w sposób naturalny w wyniku zachodzących w skorupie ziemskiej procesów geologicznych, stanowią główne elementy budulcowe skał litosfery, Księżyca oraz meteorytów.

Naturalne skupiska jednego lub wielu minerałów, powstałe w wyniku określonych procesów geologicznych tworzą skały będące podstawowym składnikiem skorupy ziemskiej.

  1. Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie https://epodreczniki.pl/a/budowa-wnetrza-ziemi/DVMc6Vid8 w punkcie 3.
  2. W notatce z lekcji należy:
    1. wpisać różnicę między skałą a minerałem
    2. dokonać podziału skał ze względu na genezę wraz z przykładami.
  1. Polecam zapoznać się ze słowniczkiem pod tematem oraz ciekawostkami na stronie https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/mineraly
  1. Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie wykonanie ćwiczenia 7 z działu zadania      z e podręcznika i przesłanie do mnie do dnia 31.03.2020r. do godziny 20.
  1. Dla zainteresowanych tematem proponuję pracę na temat: Wykorzystanie minerałów       i skał jako kamieni szlachetnych. Forma dowolna (opis, prezentacja), termin do 6 kwietnia 2020r.
  1. Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię         i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia. Mariusz Kaczan