Uncategorized

Geografia 2 PT

14.05.2020r.

Temat: Wielkie formy ukształtowania lądów.

Celem lekcji jest rozróżnianie form ukształtowania poziomego i pionowego lądów, wskazywanie na mapie wielkich form ukształtowania lądów.

Rozmieszczenie lądów na Ziemi nie jest równomierne, najwięcej znajduje się na półkuli północnej.Kontynenty powstały w wyniku procesów endogenicznych (wynoszących lądy powyżej powierzchni morza) i egzogenicznych (dążących do ich zniszczenia).

Wyróżniamy 3 wielkie formy ukształtowania powierzchni lądów. Są to: niziny, wyżyny i góry.

Niziny – są to obszary położone od 0-300 m n.p.m. Zajmują około 10,5% powierzchni Ziemi (w tym 34% powierzchni lądów).

Wyżyny – to obszary, których wysokości bezwzględne przekraczają 300m n.p.m. a wysokości względne są mniejsze niż 300m. Wysokość względna – wysokość od podstawy do wierzchołka. Wyżyny zajmują ok. 11% powierzchni Ziemi (w tym 38% powierzchni lądów).

Góry – to obszary, w których wysokości względne i bezwzględne przekraczają 300 metrów. Zajmują około 8% powierzchni Ziemi (w tym 28% powierzchni lądów).

Po zapoznaniu się z materiałem dydaktycznym w podręczniku strona 221-222, atlasem oraz https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_07a.pdf

proszę wypisać w ramach pracy domowej:

  • przykłady nizin nadbrzeżnych, które tworzą się na skutek wynurzania szelfu
  • przykłady nizin aluwialnych
  • przykłady wyżyn na każdym kontynencie
  • przykłady gór wraz z najwyższym szczytem na każdym kontynencie
  • wyjaśnić pojęcia: depresja, kryptodepresja i podać przykłady.

Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie przesłanie zdjęcia pracy domowej napisanej w zeszycie przedmiotowym do dnia 17 maja 2020r.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam.

Mariusz Kaczan