Uncategorized

Geografia 2 FTP + 2 BT (grupa rozszerzenie)

02.04.2020r.

Temat: Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi.

Zadaniem geologii historycznej jest poznawanie dziejów Ziemi na podstawie badania skał         i występujących w nich szczątków roślin i zwierząt (skamieniałości).

Badaniem skał i ich występowaniem w czasie i przestrzeni zajmuje się dział geologii historycznej zwany stratygrafią.
Głównymi
metodami do określania wieku skał i procesów geologicznych stosowanymi           w geologii historycznej są:

  • zasada aktualizmu geologicznego przyjmuje, że wszystkie zjawiska, procesy i wydarzenia przebiegały tak samo w przeszłości, jak przebiegają obecnie czyli teraźniejszość jest kluczem do przeszłości
  • metody określania wieku względnego skał i procesów geologicznych
  • metody określania wieku bezwzględnego skał i procesów geologicznych

1. Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie https://epodreczniki.pl/a/jak-poznano-dzieje-ziemi/DjFDh4plH w punktach 1 i 2. (Podział dziejów Ziemi. Co to jest skamieniałość? )

2. Notatką z lekcji będą rozwiązania zadań -1, 2, 6.

3. Polecam zapoznać się ze słowniczkiem pod tematem.

4. Dla zainteresowanych tematem proponuję polecenie 1 na tej stronie (jeśli wykonacie  w formie elektronicznej możecie przesłać na adres mailowy).

Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie wykonanie notatki z lekcji i przesłanie do mnie do dnia 3.04.2020 do godziny 20.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia. Mariusz Kaczan