1PT (Tech)Zdalne Lekcje

Geografia 1PT

20.05.2020r.

Temat: Rzeźbotwórcza działalność wiatru.

1.Wprowadzenie

Wiatr jest zjawiskiem powszechnym na kuli ziemskiej, zarówno na oceanach gdzie tworzy fale i prądy , jak i na lądach, gdzie tworzy charakterystyczne formy. Podobnie jak inne czynniki zewnętrzne (np. woda, lodowce) wiatr niszczy, transportuje i buduje. Działalność rzeźbotwórczą wiatru nazywamy procesami eolicznymi od nazwy greckiego boga wiatru – Eola.

1. Czynniki wpływające na działalność wiatru to:

 • prędkość, kierunek, częstotliwość występowania wiatru
 • warunki klimatyczne
 • rodzaj podłoża i jego podatność , wilgotność, stopień pokrycia roślinnością.

2.Erozyjna (niszcząca) działalność wiatru

 • deflacja i formy powstałe w wyniku deflacji (rynny deflacyjne, ostańce deflacyjne,bruk deflacyjny)
 • korazja i formy powstałe w wyniku korazji (graniaki, nisze korazyjne, grzyby skalne, ostańce korazyjne,żebra korazyjne )

3.Budująca działalności wiatru:

 • wydmy – wzniesienia piaszczyste na pustyniach i wybrzeżach morskich; przybierają one zazwyczaj kształty barchanów, wydm parabolicznych, wydm podłużnych i poprzecznych
 • pokrywy lessowe – powstają na skutek akumulacji pyłów przenoszonych przez wiatr na znaczne odległości
 • zmarszczki eoliczne (ripple – marki) – powstają na skutek unieruchomienia nawianego materiału na wilgotnym podłożu

4. Proszę sporządzić notatkę z lekcji po zapoznaniu się z materiałami w podręczniku oraz https://www.youtube.com/watch?v=SGPuudFDvsk GEO+: Rzeźbotwórcza Działalność Wiatru

5. Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie przesłanie zdjęcia notatki z zeszytu przedmiotowego, w której dokonasz podziału wydm i pustyń i przesłanie do mnie do dnia 20..05.2020 do godziny 20 .

6. Celem utrwalenia zagadnienia polecam strony: https://epodreczniki.pl/b/rzezbienie-wiatrem—erozyjna-dzialalnosc-wiatru/PpQTw1KzK , http://geografia24.pl/rzezbotworcza-dzialalnosc-wiatru/ Jak powstają wydmy? – Nauka. To lubię. https://www.youtube.com/watch?v=gNDZuPlWD0s

7.Planowany jest w przyszłym tygodniu sprawdzian wiadomości 27.05.2020r. godz. 11.45.

Zagadnienia do sprawdzianu: litosfera- procesy zewnętrzne 

 1. Wietrzenie skał, ruchy masowe.
 2. Procesy krasowe – formy krasu podziemnego i powierzchniowego.
 3. Rzeźbotwórcza działalność morza, wiatru, rzek, lodowców górskich i lądolodów.
 4. przykładowy test utrwalający procesy egzogeniczne

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam.

Mariusz Kaczan