Uncategorized

Geografia 1P4

26.05.2020r.

Temat:Zmiany relacji człowiek środowisko.

Środowisko geograficzne-to ogół przyrody ożywionej i nieożywionej. Do naturalnych elementów środowiska należą: budowa geologiczna, ukształtowanie powierzchni terenu, klimat, wody, gleby, oraz świat organiczny. Sztucznymi składnikami środowiska geograficznego są: infrastruktura osadnicza, transportowa, przemysłowa, jak również rolnictwo. Poszczególne elementy środowiska geograficznego są ściśle ze sobą powiązane.

Działalność człowieka, wprowadzane przez niego zmiany, wytwarzane przedmioty i substancje prowadzą do powstawania środowiska cywilizacyjnego, które często zakłóca prawidłowe działanie środowiska przyrodniczego.

Po zapoznaniu się z materiałami w podręczniku strona 177-181 oraz na platformie epodreczniki.pl –https://epodreczniki.pl/a/pozaprzyrodnicze-czynniki-zmieniajace-relacje-czlowiek-srodowisko/D1DuMzTUf   opracuj zagadnienia:

  • ślad ekologiczny
  • ekologiczni dłużnicy
  • zasada zrównoważonego rozwoju
  • nowatorskie rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju w transporcie i przemyśle.

Dla zainteresowanych tematem polecam wyjaśnienie pojęć: determinizm geograficzny, środowiskowy, indeterminizm, posybilizm.

Czy twoje poglądy są bliższe nihilizmowi czy determinizmowi geograficznemu? Uzasadnij swoje stanowisko. (termin  do 30 maja 2020r.)

Powodzenia.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Mariusz Kaczan