Uncategorized

Geografia 1F4R

27.04.2020r.

Temat: Rozwój usług turystycznych.

Celem lekcji jest wyjaśnienie czym charakteryzują się obszary intensywnie zagospodarowywane turystycznie na świecie oraz jakie są przyczyny zmian kierunków wyjazdów turystycznych Polaków.

 1. Turystyka to czasowy wyjazd poza miejsce stałego zamieszkania celem poznania środowiska przyrodniczego, społecznego, kulturowego wybranego obszaru. Z punktu widzenia ekonomicznego turystyka należy do najszybciej rozwijającego się sektora gospodarki – sektora usług.
 2. Zagadnienia:
  1. historia ruchu turystycznego
  2. atrakcyjność turystyczna i regiony turystyczne
  3. wyjazdy turystyczne Polaków
  4. konsekwencje rozwoju turystyki
 3. Praca z podręcznikiem – strona 129-139.
 4. Polecam stronę https://epodreczniki.pl/a/turystyka/DHILmpFbP
 5. Potwierdzeniem udziału będzie przesłanie zdjęcia notatki, którą będzie rozwiązanie ćwiczenia 4 oraz odpowiedź na pytanie, do wyjazdu do którego kraju zachęciły Cię filmy z epodręcznika i dlaczego? (do 30.04.2020r.)
 6. Dla chętnych proponuję wykonanie multimedialnej prezentacji atrakcji turystycznych, jakie czekają na uczestników twojej wycieczki po Europie.
 7. Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail –kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia. Mariusz Kaczan