Uncategorized

Geografia 1F4R

04.05.2020r.

Temat: Integracja we współczesnym świecie.

Celem lekcji jest uświadomienie wszechstronnych powiązań łączących kraje współczesnego świata oraz określenie roli organizacji międzynarodowych w integracji gospodarczej

i politycznej państw.

Zapewnienie bezpieczeństwa, pokoju na świecie oraz rozwoju gospodarczego jest powodem, dla którego państwa lub organizacje pozarządowe zrzeszają się. Obecnie trudno wskazać kraj, który nie należy do żadnej z organizacji międzynarodowych.

Zagadnienia do tematu:

 1. Funkcje organizacji międzynarodowych – podręcznik strona 150 (ryc. 94)
 2. Organizacje międzynarodowe o znaczeniu światowym https://epodreczniki.pl/a/integracja-panstw/D1EMh19yu oraz podręcznik strona 151-152
 3. Organizacje o zasięgu regionalnym https://epodreczniki.pl/a/unia-europejska-cele-i-etapy-integracji/Dtpk6FHGX
 4. Współpraca lokalna podręcznik strona 157

Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie wykonanie zdjęcia notatki z lekcji i przesłanie do mnie do dnia 10.05.2012 do godziny 20.

Proszę sporządzić notatkę z lekcji rozwijając skróty:

WHO, WTO, IMF, OECD, UE, OPEC, NATO oraz wypisując trzy przykłady obiektów wpisanych na listę UNESCO.

Ważne!

W przyszłym tygodniu odbędzie się sprawdzian -Zróżnicowanie gospodarcze świata 2.

Zagadnienia do powtórzenia:

  1. Podział surowców energetycznych

  2. Struktura produkcji energii w wybranych państwach świata

  3. Współczesne obszary koncentracji przemysłu wysokich technologii (technopolie)

  4. Struktura zatrudnienia ludności

  5. Przyczyny bezrobocia

  6. Wpływ turystyki na gospodarkę i środowisko przyrodnicze

  7. Podział komunikacji

  8. Organizacje międzynarodowe

  9. Przykładowe ćwiczenia utrwalające

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan