Uncategorized

Geografia 1CB

28.04.2020r.

Temat: Strefowość roślinna na Ziemi.

Celem lekcji jest poznanie rozmieszczenia stref roślinnych na kuli ziemskiej.

Różnorodność szaty roślinnej spowodowane jest:

– rodzajem klimatu

– rodzajem gleby,
– wysokością nad poziomem morza,
– ukształtowaniem terenu,
– odległość od oceanów i mórz.

Na kuli ziemskiej występują strefy roślinne, które wyznacza się w zależności od szerokości geograficznej:

 • wilgotne lasy równikowe

 • suche lasy podrównikowe

 • sawanna

 • pustynie

 • strefa śródziemnomorska ( roślinności twardolistnej)

 • lasy podzwrotnikowe

 • stepy

 • lasy liściaste i mieszane zrzucające liście na zimę

 • tajga

 • tundra

 • pustynia lodowa

  Proszę w notatce wypisać strefy i jedną dowolną strefę scharakteryzować (najczęściej występujące rośliny) będzie to potwierdzeniem udziału w lekcji oraz przesłać zdjęcie notatki do dnia 30.04.2020 do godz. 20.

Polecam stronę https://zwierzetainformacje.pl/strefy-roslinne-ziemi/

Ważne!

Na kolejnej lekcji zaplanowany jest sprawdzian. Zagadnienia do powtórzenia:

Budowa wnętrza Ziemi.

Podział skał i ich wykorzystanie

Procesy endogeniczne (wulkanizm, trzęsienia, ruchy górotwórcze)

Procesy egzogeniczne (erozja, transport, wietrzenie, akumulacja)

Typy genetyczne gleb.

Strefy roślinne na Ziemi.

Zadania utrwalające

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan