Uncategorized

Geografia 1CB

19.05.2020r.

Temat: Surowce mineralne Polski.

Celem lekcji jest zapoznanie z podziałem surowców mineralnych oraz obszarami ich występowania.

1. Surowce mineralne to skały wydobywane spod ziemi lub pozyskiwane na powierzchni. Człowiek wykorzystuje je do różnych celów gospodarczych, np. jako paliwo czy materiał budowlany. Zastosowanie znajdują także w przemyśle przetwórczym, np. rudy metali w hutnictwie czy siarka w przemyśle chemicznym.

Surowce mineralne można podzielić na kilka głównych grup w zależności od sposobu wykorzystania :

  • energetyczne
  • metaliczne
  • chemiczne
  • skalne (budowlane)
  • metale i kamienie szlachetne.

2. Po zapoznaniu się z materiałami w podręczniku i na stronie https://epodreczniki.pl/a/surowce-mineralne-polski/DRIy2dF00 proszę rozwiązać w zeszycie kartę pracy i odesłać zdjęcie do mnie do 22 maja 2020r.

Karta surowce mineralne Polski

3. Podsumowanie:

Szacunkowo największe w Polsce są pokłady węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli kamiennej, rud miedzi, cynku i ołowiu.

Surowce mineralne są zaliczane do grupy bogactw wyczerpywanych, co oznacza, że po wydobyciu złóż po prostu się skończą. Człowiek powinien starać się racjonalnie je wykorzystywać, a jednocześnie dążyć do zastąpienia ich źródłami odnawialnymi. Problem ten w największym stopniu dotyczy surowców energetycznych, dlatego mamy coraz więcej elektrowni wiatrowych, słonecznych, wodnych. Rośnie również produkcja biopaliw. Przyczynia się to do poprawy czystości środowiska.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam życząc powodzenia.

Mariusz Kaczan