Uncategorized

Geografia 1BT

04.05.2020r.

Temat: Rzeźbotwórcza działalność rzek.

Celem lekcji jest charakterystyka doliny rzecznej i procesów zachodzących w poszczególnych odcinkach rzeki.

Woda drąży skałę, najbardziej efektownym przykładem wpływu działalności wody na skałę jest obszar, który przedstawiony jest na filmie https://www.youtube.com/watch?v=cwLL_fuJbuM .

Zagadnienia do tematu:

Zjawisko erozji, transportu i akumulacji.

Charakterystyka poszczególnych odcinków biegu rzeki.

Typy ujść rzecznych.

Materiał dydaktyczny znajduje się w podręczniku oraz na stronie https://epodreczniki.pl/a/film/D3opIPE74 (od 5 minuty).

Na podsumowanie proponuję prezentację: https://slideplayer.pl/slide/10442763/

Czynniki wpływające na intensywność działalności rzeźbotwórczej rzek:

ilość przepływającej w rzece wody

charakter podłoża

warunki klimatyczne

ukształtowanie terenu

Nie można dwukrotnie wejść do tej samej rzeki” dlatego należy dbać o czystość rzek, pamiętając, że są one źródłem wody pitnej, energii, obiektem turystycznym i rekreacyjnym.

Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie przesłanie do dnia 10.05.2020 do godz. 20 odpowiedzi na pytania w karcie pracy-zdjęcia. Proszę rozwiązać w zeszycie, będzie to świadczyć o samodzielnej pracy.

Działalność rzek – karta

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan