Uncategorized

Geografia 1 PT

Szanowna Młodzieży! Zaczynamy naukę zdalną.

Temat lekcji: Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia Ziemi.

  1. Proszę o zapoznanie się z zasobami e- podręcznika – https://epodreczniki.pl/a/jakie-procesy-wywoluja-zjawiska-wulkaniczne-i-trzesienia-ziemi/DI4ZOJnx4 a także zapoznanie się z ćwiczeniami zawartymi po temacie.
  2. W zeszycie przedmiotowym proszę o wykonanie zadań podsumowujących jako notatki z lekcji a dla chętnych dodatkowo:
    – korzystając z internetu wypisz po 3 nazwy wulkanów: czynnych, drzemiących i wygasłych.
  3. Na podsumowanie polecam dwa krótkie filmy na stronie http://geografia24.pl/ruchy-litosfery

Film obrazujący przebieg trzęsienia ziemi w Nepalu

Japońskie drapacze chmur w czasie trzęsienia ziemi kołyszą się zamiast ulec zniszczeniu

Warto obejrzeć.