Uncategorized

Geografia 1 PT

06.05.2020r.

Temat: Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów.

Celem lekcji jest poznanie form terenu powstających w wyniku działalności lodowców górskich i lądolodów.

1. Obecnie na Ziemi istnieją dwa wielkie lądolody (Grenlandia i Antarktyda) i setki lodowców górskich.

Procesy będące wynikiem rzeźbotwórczej działalności lodu lodowcowego tak w lodowcach górskich jak i lądolodach noszą nazwę procesów glacjalnych. W przypadku lodowców górskich wystarczającą siłę rzeźbotwórczą posiada wyłącznie sam lód lodowcowy, czym różni się od lądolodu, gdzie występują także formy utworzone przez wodę z topniejącego lądolodu.

2. Proszę zapoznać się z materiałem dydaktycznym w podręczniku: 131-134 zwracając uwagę na:

tworzenie się doliny U-kształtnej (polodowcowej) , która powstaje w wyniku wdarcia się jęzora lodowcowego do doliny rzeki górskiej (V-kształtnej) i zniszczenia (pocięcia) jej podstawy przez boki jęzora lodowcowego w wyniku czego kształt “V” zmieniany jest w kształt typu “U”

-niszczącą i budującą działalność lądolodów i wód z topniejącego lodu.

3.Podsumowanie:

Lodowce niszczą podłoże skalne, transportują i akumulują materiał skalny.

Po ustąpieniu lądolodu lub lodowca na powierzchni pozostają bardzo różnorodne formy jego niszczącej i budującej działalności, m.in. cyrki lodowcowe, u – kształtne doliny polodowcowe, wzgórza morenowe, sandry i równiny sandrowe, jeziora polodowcowe.

Proponuję obejrzeć filmy celem utrwalenia zagadnienia: https://www.youtube.com/watch?v=TJ3fePtPyrQ&t=37s oraz https://www.youtube.com/watch?v=J4Yhd10dfNQ

4. Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie odesłanie informacji zwrotnej – zdjęcia notatki z zeszytu przedmiotowego, w której wypiszecie odpowiedzi na pytania i przesłanie do mnie do dnia 10.05.2020 do godziny 20.

Pytania do tematu

5. Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia. Mariusz Kaczan