Uncategorized

Geografia 1 PT

01. 04. 2020

Temat: Budowa wnętrza Ziemi. Skały.

Możliwości bezpośredniego poznania budowy wnętrza Ziemi są ograniczone (najgłębsze wiercenia sięgnęły zaledwie 12-13 kilometrów) dlatego uczeni posługują się innymi metodami badawczymi. Najwięcej informacji przynoszą badania geofizyczne głównie z uwzględnieniem metod sejsmicznych.

Jakie są warstwy tworzące Ziemię dowiecie się po zapoznaniu się z zasobami e- podręcznika https://epodreczniki.pl/a/budowa-wnetrza-ziemi/DVMc6Vid8 temat 2 oraz z tekstem z podręcznika strona 97.

Minerały – pierwiastki lub związki chemiczne o określonym składzie chemicznym, właściwościach fizycznych i chemicznych i strukturze krystalicznej, powstały w sposób naturalny w wyniku zachodzących w skorupie ziemskiej procesów geologicznych, stanowią główne elementy budulcowe skał litosfery, Księżyca oraz meteorytów.

Naturalne skupiska jednego lub wielu minerałów, powstałe w wyniku określonych procesów geologicznych tworzą skały będące podstawowym składnikiem skorupy ziemskiej.

Niektóre skały znalazły praktyczne zastosowania i są wydobywane jako surowce mineralne.

Proszę o zapoznanie się z materiałem dydaktycznym na stronie: https://epodreczniki.pl/a/budowa-wnetrza-ziemi/DVMc6Vid8 temat 3.

Z działu – Zadania proponuję w celu sprawdzenia co zapamiętaliście rozwiązać ćwiczenia 3-8.

Proszę sporządzić notatkę z lekcji wpisując rozwiązania ćwiczeń 3,6,8.

Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie wykonanie karty pracy i przesłanie do mnie do dnia 2.04.2012 do godziny 20.

Karta pracy – budowa wnętrza Ziemi. Skały.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia. Mariusz Kaczan